Hem       Kontakt

IT-Konsulting

   

 

SENASTE NYTT

 

Uppdrag:

• Mall utveckling i MS Word VBA

 

Uppdrag:

• Två webbapplikationer .net SQL-server

 

Uppdrag:

• Framtagande av en ny plattform med Windows 7, Office 2010, Deployment SCCM.

 

Uppdrag:

• Vidareutveckling av ett rapporteringssystem för sammanställning av SLA-information.

 

Uppdrag:

• Teknisk projektledare för uppgradering av en diariehanteringsprodukt, serverkonsolidering, databasuppgradering mm

 

Uppdrag:

•  Utveckling och integration av en "Deployment"-lösning (MDT) för bl a Windows 2008 server.

 

• JALISOFT AB är nu registrerad medlem i Microsofts Partner Program.

 

Om JALISOFT AB

 

Välkommen till JALISOFT AB

 

JALISOFT AB är ett aktiebolag som startades 2008 och är stationerat i Sundsvall. Affärsidén är att med hög kompetens inom specifika områden kunna ge stor nytta och mervärde för de kunder som väljer att samarbeta med JALISOFT AB. Kunskapen grundades långt innan bolaget bildades. Det började med programmering i slutet av 70-talet, för att sedan övergå till professionellt IT-arbete i slutet av 80-talet. Tyngdpunkten av kompetensen ligger inom Microsofts produkter och miljöer, exempelvis:

 

- SQL server,  (utveckling, modulering och design)

- AD, Windows Server, Exchange, XP (programmering)

- MS Office, (utveckling, VBA, DB-kopplingar)

- VBscripting, VB6 VB.NET, WMI

- Statistik, Analys sälj- och beslutstödssystem (Excel)

- SCCM

 

Totalt finns 28 olika Microsoft Certifieringar i företaget och dessa är fördelade på:

 

• MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist

• MCDST - Microsoft Certified Desktop Support Technician

• MCSD - Microsoft Certified Solution Developer

• MCSE - Microsoft Certified System Engineer

• MCDBA - Microsoft Certified Database Administrator

• MCSA - Microsoft Certified System Administrator

• MCP 2.0 - Microsoft Certified Professional

Copyright ® 2008 jalisoft.se

JALISOFT AB

IT-KUNSKAP OCH ENGAGEMANG